Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

Lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 roku w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.

 

Obuwnictwo i wyroby skórzane

1.

Barbara Wysocka
Opole
tel. 513121152

Obuwie

03.11.2008r.

zaświadczenie nr 15

2.

Tomasz Małek
Kędzierzyn – Koźle
tel. 77481 79 51

Obuwie

03.11.2008r.
zaświadczenie nr 14

3.

Franciszek Worożański
Prudnik
tel. 77436 32 71
      77436 82 58

Obuwie

03.11.2008r.
zaświadczenie nr 32

4.

Stanisław Wasążnik
Opole
tel. 664 865 939

Obuwie

03.11.2002r.
zaświadczenie nr 37

5.

Dorota Rogozińska
Kępa,
WIIH Opole
tel. 774545088\
tel./fax 774545089

Obuwie

28.10.2008r.
zaświadczenie nr 39

6.
Anna Jurczyszyn
Krapkowice, WIIH Opole
tel. 774545088
tel./fax 774545089
Obuwnictwo, wyroby kaletniczo-galanteryjne, skórzane oraz włókiennicze16.11.2015 r. zaświadczenie nr 8430/4/2015


Włókiennictwo

1.

Helena Lachowska
Opole
tel. 602787356

Krawiectwo lekkie i ciężkie
Włókiennictwo, konserwacja
Obróbka techniczno-technologiczna

28.10.2008r.
zaświadczenie nr 7

2.

Dorota Chamielec
Opole - WIIH Opole
tel. 774545088
tel./fax 774545089

Konfekcja, dziewiarstwo

14.10.2008r.
zaświadczenie nr 4

3.
 Anna Gałus
Opole, WIIH Opole
tel. 774545088
tel./fax 774545089
Wyroby włókiennicze05.11.2015 r. zaświadczenie nr 8430/3/2015


Usługi bytowe

1.

Hubert Karpiela
Strzeleczki, Rynek 17

Ślusarstwo, spawalnicze
BHP i p.pożarowe

02.12.2008r.
zaświadczenie nr 13


Meblarstwo

1.

Jarosław Fuks
Biadacz
tel.77 413 12 24
tel. 604168510

Meblarstwo - tapicerstwo

05.04.2017r.
8430/1/2017

SPRZĘT AGD, RTV, KOMPUTERY, INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.

Piotr Tatura
Krapkowice
tel. 77466 13 95,       774661482

Sprzęt RTV

03.11.2008r.
zaświadczenie nr 11

2.

Jan Hrycyszyn
Opole
tel. 774551757,     774578516
    600 634 538

Urządzenia i instalacje elektryczne
Sprzęt RTV i AGD
Telefony komórkowe
Sygnały telewizji kablowej
Sieci elektroenergetyczne

28.10.2008r.
zaświadczenie nr 33

3.

Piotr Labus
Opole
tel. 77474 68 06
      604 379 039

Instalacje elektryczne

28.10.2008r.
zaświadczenie nr 34

4.

Robert Pośpiech
Kluczbork
tel. 501 561 383

Sprzęt komputerowy
Sprzęt telekomunikacyjny
Telefony komórkowe

27.11.2007r.
zaświadczenie nr 43

mASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA

1.

Antoni Sokołowski
Prudnik
tel. 77 4361738
     607858172

Maszyny rolnicze

17.11.2008r.
zaświadczenie nr 23

2.

Wanda Nowak
Opole
tel. 77455 23 34
kom. 606 838 901

Urządzenia, Narzędzia

24.10.2008r.
zaświadczenie nr 27

3.

Ryszard Gil
Opole
tel. 77455 50 47
     602 490 925

Maszyny, Urządzenia

Pojazdy

03.11.2008r.
zaświadczenie nr 31

4.

Jan Hrycyszyn
Opole
tel. 774551757,     774578516
     600 634 538

Sprzęt ogrodniczy

28.10.2008r.
zaświadczenie nr 33

5.

Dariusz Wartalski
Kluczbork
tel. 512243061

Maszyny, urządzenia,
pojazdy robocze

28.10.2008r.
zaświadczenie nr 40

6
 Andrzej Smyczyński
Opole
tel. 601 545 263
77 4545263
Technika i wycena pojazdów, maszyn i urządzeń
 
19.10.2015 r. zaświadczenie nr 8430/2/2015

gEMMOLOGIA

1.

Jacek Ożdżeński
Tarnowskie-Góry
tel. 32 285 42 61
      692476 260

Ekspertyza diamentów, kamieni szlachetnych, brylantów, imitacji i produktów sztucznych, pereł, bursztynów

28.10.2008r.
zaświadczenie nr 29

2.

Eugeniusz Perniok
tel. 774181802
46-200 Kluczbork
ul. Krakowska 11

Złotnictwo
Jubilerstwo

19.11.2008r.
zaświadczenie nr 41

OCHRONA śRODOWISKA

1.

Tadeusz Kucharz
Opole
tel. 774564383
     602 759 961

Ochrona środowiska

03.12.2008r.
zaświadczenie nr 9


tECHNIKA POJAZDÓW

1.

Antoni Sokołowski
Prudnik
tel. 774361738
     607858172

Mechanika pojazdów

17.11.2008r.
zaświadczenie nr 23

2.

Franciszek Dobrzański
Opole
tel. 77455 92 15
      601 559 215

Mechanika pojazdów

28.10.2008r.
zaświadczenie nr 25

3.

Dariusz Wartalski
Kluczbork
tel. 512243061

Technika samochodowa, wycena wartości, jakości i kosztów napraw pojazdów samochodowych

28.10.2008r.
zaświadczenie nr 40

4.

Maciej Zelman
Mysłowice
tel. 606258348

Technika samochodowa, jakość usług serwisowych i motoryzacyjnych, kalkulacja napraw, dane techniczne               i identyfikacja pojazdów, likwidacja szkód komunikacyjnych, wycena wartości

17.05.2013r.
Zaświadczenie nr 1/2013

5.
 Andrzej Smyczyński
Opole
tel. 601 545 263
77 4545263
Technika samochodowa
 
19.10.2015 r. zaświadczenie nr 8430/2/2015
6.Ryszard Sieradzki
Prudnik
Mechanika i technika samochodowa, wycena wartości pojazdów03.01.2017r.
zaświadczenie nr
8430/1/2016


bUDOWNICTWO

1.

Tadeusz Kucharz
Opole
tel. 77442 00 06
      77454 31 48
      602 759 961

Budownictwo ogólne
w tym obiekty zabytkowe
Sieci i instalacje sanitarne

03.12.2008r.
zaświadczenie nr 9

2.

Mariusz Frydel
Opole
tel. 77457 70 50
      600 748 813

Budownictwo ogólne

28.10.2008r.
zaświadczenie nr 18

3.

Stanisław Marciniak
Prudnik
ul. Monte Cassino 18

Budownictwo ogólne
Szacowanie nieruchomości

20.11.2008r.
zaświadczenie nr 21

4.

Małgorzata Szymańska
Opole
tel. 77455 02 79
      606 219 635

Budownictwo ogólne
w tym ujęcia wód, basenów i zbiorników wody
Szacowanie nieruchomości

20.11.2008r.
zaświadczenie nr 22

5.

Wanda Nowak
Opole
tel. 77455 23 34
      606 838 901

Materiały i usługi budowlane

24.10.2008r.
zaświadczenie nr 27

6.

Marek Tenczyński
Opole
tel. 77455 86 27
      509 747 026

Budownictwo ogólne
w tym obiekty zabytkowe
Sieci i instalacje sanitarne

24.11.2008r.
zaświadczenie nr 30

7.

Andrzej Bujak
Krapkowice
tel. 77466 24 72
      695 579 723

Budownictwo ogólne

28.10.2008r.
zaświadczenie nr 38

8.

Aleksander Kuzara
Opole
tel. 603377463

Budownictwo ogólne

 

23.01.2009r.
zaświadczenie nr 44

9.

Przemysław Stawiarski
40-467 Katowice
Ul.Miła 3a/16
tel. 603324300

Budownictwo ogólne

 

12.03.2009r.|
zaświadczenie nr 45

10.

Zbigniew Srocki
tel. 697378905

Budownictwo ogólne;
Instalacje

02.04.2012
Zaświadczenie nr 1/2012

11.

Ewa Tenczyńska
Opole
tel. 509057960

Budownictwo konstrukcyjno – budowlane, konserwacja zabytków

11.09.2013
Zaświadczenie nr 2/2013

12
 Andrzej Koszela
Zawada
tel. 601958024
Budownictwo ogólne
22.06.2015 zaświadczenie nr 8430/1/2015

 

Prowadzenie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług należy do zadań wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz. U. Nr 85, poz. 931).
Rzeczoznawcy są powołani do wydawania opinii o jakości produktów lub usług na zlecenie konsumenta, przedsiębiorcy, stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Opinie są odpłatne. Wpis na listę rzeczoznawców następuje na wniosek rzeczoznawcy. Na listę rzeczoznawców wpisuje się rzeczoznawcę, który posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości w dziedzinie, w której wykonuje działalność rzeczoznawcy. Posiadanie tych wiadomości powinno być potwierdzone dokumentami, w tym w szczególności: świadectwami lub dyplomami właściwych szkół, w tym szkół wyższych, opiniami właściwych branżowo stowarzyszeń albo organizacji zawodowych. O wpis na listę rzeczoznawców mogą ubiegać się w szczególności rzeczoznawcy rekomendowani przez właściwe szkoły wyższe, instytuty, jednostki badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne lub organizacje zawodowe.

 

 

Wytworzył(a): Czech Rafal
Wprowadził(a): Czech Rafal
Opublikował(a): Czech Rafal
Liczba wyświetleń: 2961

Data wytworzenia: 2014-11-13 15:01:35
Data publikacji: 2014-11-13 15:01:39
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2017-09-19 09:19:53

Historia zmian artykułu:
2017-09-19 09:19:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, aktualizacja listy rzeczoznawców
2017-08-11 12:21:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Aktualizacja listy rzeczoznawców
2017-04-11 08:16:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2017-04-10 13:35:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, zaktualizowano listę rzeczoznawców na wniosek Pani Dominiki Piszczałki z wydziału Ochrony Konsumenta WIIH Opole
2017-04-10 13:34:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, zaktualizowano listę rzeczoznawców na wniosek Pani Dominiki Piszczałki z wydziału Ochrony Konsumenta WIIH Opole
2016-09-27 12:54:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-04-07 10:56:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2015-11-26 12:31:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, korekta
2015-11-26 12:09:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, Dodano nowych rzeczoznawców
2015-10-05 11:51:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-24 12:22:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2014-11-13 15:03:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Czech Rafal, 1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki