Klauzula informacyjna - WIIH

Biuletyn
informacji publicznej
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

Ochrona danych Osobowych

do Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu można:

napisać: ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole,
zatelefonować: 774426471
lub wysłać email:

 

 
    Ogólna klauzula informacyjna zgodna z RODO
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych, dalej zwane RODO) - Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45 – 367 Opole, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem ochrony danych  u Administratora jest Dariusz Kubiński, e-mail: , nr telefonu:
    (77) 44 25 998.

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO - Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
    - realizacji nałożonych na niego zadań ustawowych takich jak ochrona interesów i praw konsumenta oraz interesów gospodarczych państwa zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1930),

    - wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

4. Podanie danych przez Panią/Pana jest niezbędne w celu określonym w pkt 3 klauzuli. Będą one udostępniane innym odbiorcom, w tym pracownikom Administratora, innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, w tym organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli, organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości, rzecznikom konsumentów, a także podmiotom przetwarzającym na podstawie odpowiedniej umowy zawiązanej z Administratorem dotyczącej powierzenia przetwarzania danych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - o ile będzie to zgodne z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi,  tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, z późn. zm.).

Wytworzył(a): Kubiński Dariusz
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz
Opublikował(a): Kubiński Dariusz
Liczba wyświetleń: 510

Data wytworzenia: 2018-07-03 14:18:55
Data publikacji: 2018-07-03 14:24:47
Ostatnio aktualizował(a): Biegun Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2019-06-13 11:54:33

Historia zmian artykułu:
2019-06-13 11:54:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Biegun Dariusz, v2
2019-02-04 08:22:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2019-02-04 08:16:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2019-02-04 08:15:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, aktualizacja danych adresowych
2018-10-17 10:31:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, Aktualizacja podstawy prawnej w pkt 3 ogólnej klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO
2018-08-21 12:47:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, aktualizacja klauzuli
2018-08-20 11:20:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-08-17 09:23:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-12 14:23:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-12 08:22:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-09 16:02:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-09 16:01:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, aktualizacja klauzuli
2018-07-06 17:33:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-06 17:32:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, edycja treści
2018-07-05 16:14:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-05 16:09:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-05 15:53:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, edycja treści
2018-07-03 14:31:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2018-07-03 14:29:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.